Technický dozor investora

Provádíme technický a autorský dozor investora. Sledujeme průběh výstavby, kontrolujeme dodržování technologických postupů, norem a eliminujeme odchylky od projektu. 

Výběr z našich firemních referencí v tomto oboru si můžete prohlédnout zde.