Projektová činnost ve výstavbě

Tvoříme projektové dokumentace staveb a stavebních objektů, především dopravních a pozemních staveb. V těchto specializacích disponujeme také autorizovanými osobami.

Dokumentace tvoříme jak samostatně, tak i jako součást stavební zakázky. Na přání investora tvoříme často i „Studii proveditelnosti“, což je zjednodušená dokumentace, která je zaměřená na technickou i ekonomickou proveditelnost zamýšlené stavby a návratnost finančních prostředků na stavbu vynaložených. 

Naše reference z projektové dokumentace si můžete prohlédnout zde.