Reference

Společnost provádí stavební, projektovou a zeměměřičskou činnost, inženýrskou činnost, technický dozor investora či garanci partnerům jako jsou Advanced World Transport a.s., Veolia Energie a.s., OKD, a.s. nebo VOKD, a.s.